Lönehantering och löneadministration

Lön är ofta företagets viktigaste och största post. Lönehantering innefattar en hel del administrativt arbete samtidigt som det är viktigt att allt blir rätt. Lön är den del som alla anställda på ett företag alltid har rätt till enligt lag och något som är en viktig del i svensk lagstiftning. Utöver själva grundlönen i sig så tillkommer ofta även poster som förmåner, semesterersättning och sjuklön. Eftersom lön är en stor post med omfattande regelverk, vilket betyder stort ansvar, så kan företaget välja att antingen anställa en löneadministratör eller en lönekonsult som sköter den biten. Alternativet är att outsourca lönehanteringen till en Redovisningskonsult där kompetens inom området löneadministration finns.

Administration för lön

De företag som är på uppgång inom outsourcing är de inom lönebranschen. Vi har sett en ökning av typen företag som endast administrerar lön och bara det är ett tecken på att behovet av lönekonsultationer växer allt mer. En Redovisningskonsult har ofta kunskap inom ekonomiska specialistområden där de är verksamma som konsulter där ingår bland annat lönehantering. En lönehantering är väldigt viktig att den blir rätt. Så chansa inte med lönen utan outsourca den på en kompetent Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult istället, vi hjälper dig!

Lön – inte bara HR

Många företag saknar en egen lönavdelning. Lönehantering kan däremot bli en post som istället hamnar på företagets HR-specialister eller på företagets personalavdelning. Ofta ser man att lön och HR går hand i hand, även om lön bör vara en helt egen del i verksamheten. Eftersom lön är ett komplext område som kräver en hel del kunskap för att få löneadministrationen att bli rätt och flyta på. Och visst är personaladministration och lön en viktig del i företagandet. Båda kräver ofta helt olika kompetenser och kunskaper. Lön faller mer in under den ekonomiska delen i företaget då den genererar underlag till bokföringen, lönesumma och förmåner dessutom ska redovisas, samt arbetsgivaravgifter och källskatt. Vad är exempelvis en löneförmån och hur ska den beskattas? Det är frågor som en Redovisningskonsult har stor kunskap om.