Publicerat 18 januari 2024 i kategorin Artiklar

Nya föreskrifter om kassaregister

Skyldigheten för företag att använda kassaregister har funnit sedan 2009. Reglerna infördes för att skapa en sund konkurrens mellan företag i kontantbranschen. Alla företag som i sin näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort eller swish ska använda ett kassaregister. På så sätt får de samma villkor när det gäller vilken försäljning som ska redovisas och möjligheten att undanhålla försäljningar minskar.

Varför finns reglerna om användning av kassaregister?

Skyldigheten för företag att använda kassaregister har funnit sedan 2009. Reglerna infördes för att skapa en sund konkurrens mellan företag i kontantbranschen. Alla företag som i sin näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort eller swish ska använda ett kassaregister. På så sätt får de samma villkor när det gäller vilken försäljning som ska redovisas och möjligheten att undanhålla försäljningar minskar.

Vilka företag behöver ett kassaregister?

För att omfattas av skyldigheten behöver försäljningen ske mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Det finns många olika betalningssätt och tekniken fortsätter utvecklas med nya lösningar.

Kontant betalning är betalning med sedlar och mynt, rikskuponger (kuponger som företaget löser in hos något annat företag) och pantkvitto. Även elektroniska betalningar omfattas och jämställs enligt Skatteverket med kontokortsbetalning.

Exempel på elektroniska betalningar är när betalning sker via en SMS-tjänst eller någon annan elektronisk betalningstjänst. Det medför att en försäljning som en kund betalar genom att swisha ska registreras i ett kassaregister.

Fakturerade försäljningar omfattas inte av skyldigheten att registreras i ett kassaregister. En fakturerad försäljning kännetecknas av att säljaren lämnar kredit till en köpare för senare betalning. Det finns däremot inget som hindrar att ett företag använder ett kassaregister för att registrera försäljning mot kredit. Det kan vara bra för att få en bra sammanställning över vilken försäljning som har skett under en dag.

Om ett företag upprättar en faktura och samtidigt tar kontant betalt vid försäljningstillfället brukar fakturan kallas kontantfaktura. Upprättar företaget en kontantfaktura för försäljningen behöver den inte registreras i ett kassaregister. Det förutsätter att företaget följer de regler som gäller för bokföring av fakturor och att kontantfakturan innehåller ett antal uppgifter.

Undantag från att använda ett kassaregister

Det finns en rad undantag från skyldigheten att använda kassaregister. Dessa undantag kan delas in i tre grupper: undantag enligt lagen, undantag i enskilda fall som Skatteverket har beslutat samt undantag enligt Skatteverkets föreskrifter.

Det är en sådan föreskrift som Skatteverket nu har förnyat för företag som säljer lotter och skicklighetsspel på offentliga nöjestillställningar. Det finns även undantag enligt Skatteverkets föreskrifter för viss obemannad försäljning som uppfyller vissa förutsättningar. Med obemannad försäljning menas att ett företag säljer varor eller tjänster där köparen själv sköter betalningen, utan övervakning av någon från företaget. Kunden kan till exempel betala med kort eller lägga betalningen i ett fack, en låda eller liknande. Om företaget övervakar att betalningen görs är försäljningen inte obemannad.

Undantag enligt lag

Det finns sju situationer som enligt lag undantar företaget från skyldigheten att använda ett kassaregister.

Ett undantag gäller företag som bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Med det menas att den normala omsättningen inklusive moms under beskattningsåret kan antas uppgå till högst fyra prisbasbelopp. För beskattningsåret 2024 innebär det en omsättning på 229 200 kronor.

Ett annat undantag gäller att den som säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal inte är skyldig att använda kassaregister. Det är företag som exempelvis säljer varor som köparen beställer på en hemsida och får levererat hem.  

Undantag för det enskilda företaget

Slutligen kan Skatteverket medge undantag från skyldigheterna kring kassaregister i två fall. Ett beslut om undantag får förenas med villkor.

För det första kan undantag medges när behovet av ett tillförlitligt underlag för skattekontrollen kan tillgodoses på ett annat sätt.

För det andra kan undantag medges när en viss skyldighet är oskälig. Vad som avses med det bedöms i varje enskilt fall och med beaktan av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Undantag kan innebära att företaget helt befrias från att använda ett kassaregister, eller avse en viss skyldighet, exempelvis skyldigheten att erbjuda kvitton.

Vad händer om man inte använder ett kassaregister?

Om ett företag inte följer reglerna ska Skatteverket ta ut en kontrollavgift. Det kan exempelvis ske om kassaregistret inte uppfyller lagens krav, företaget inte registrerar en försäljning eller annan användning av kassaregistret eller inte tar fram och erbjuder kunden ett kvitto.

Kontrollavgiften är 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle. Skatteverket ska bara ta ut en kontrollavgift vid varje kontrolltillfälle, oavsett om en eller flera överträdelser har konstaterats.

The post Nya föreskrifter om kassaregister appeared first on Tidningen Konsulten.

Publicerat 11 juni 2024

Så skyddar du BRF:en mot ekonomisk brottslighet

Den ekonomiska brottsligheten mot bostadsrättsföreningar ökar. Den senaste tiden har det uppmärksammats hur ekonomiska brottslingar plundrar föreningarna. Här berättar vi hur du skyddar dig och din förening mot brott. Varje år flödar omkring 120 miljarder igenom landets bostadsrättsföreningar. Det gör föreningarna attraktiva för oseriösa aktörer och kriminella. En …

Läs mer

Publicerat 11 juni 2024

Anlitar du sommarvikarier? Tänk på detta!

Ungdomar har svårare att bedöma risker och konsekvenser av olika handlingar, till skillnad mot de flesta vuxna. Därför är det extra viktigt ta sitt ansvar som arbetsgivare om du anlitar sommarvikarier. Här är några viktiga saker att tänka på. Ha tydliga säkerhetsrutiner  Generellt drabbas nyanställda oftast av skador i arbetet. Många olyckor händer till och med den …

Läs mer

Publicerat 11 juni 2024

Lina Andersson: Allt fler kunder ställer krav på att vi ska arbeta hållbart

Home of Textile säljer dekor, möbler och textil till projektkunder, butiker, E-handlare och direkt till konsument. De senaste åren har de tagit stora steg mot hållbarhet, trots att de är ett litet företag utan lagkrav på hållbarhetsredovisning. För att komma igång tog de hjälp av NSRS – en manual anpassad för små och medelstora företag. Marknadschefen Lina Andersson berättar …

Läs mer

Publicerat 11 juni 2024

Nu kompenseras personer födda 1957

Riksdagen har beslutat om att personer som är födda 1957 ska kompenseras för den uteblivna skattesänkningen för beskattningsåret 2023. Kompensationen, som motsvarar den skattelättnad det förhöjda grundavdraget skulle ha inneburit, kommer att betalas ut tidigast första veckan i juli. Bakgrund Bakgrunden till förslaget är den situation som uppkommit när personer födda 1957 har …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

Vem gör du affärer med?

Vissa saker bör företagare kontrollera eller se över regelbundet. Det kan vara att lägga om lånen eller att hitta en billigare försäkring. En åtgärd du som företagare bör se över en gång om året är vem du gör affärer med. Här är några enkla tips på vad du bör kontrollera och varför. Kontrollera att din leverantör har F-skatt  Ett företag som har F-skatt betalar …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

Muntliga avtal gäller i de flesta fall men bör undvikas

För att undvika ord-mot-ord-situationer är skriftliga avtal mellan arbetsgivare och anställda att rekommendera. Det är viktigt särskilt ur arbetsgivarsynpunkt eftersom den anställde vid en tvist ses som den svagare parten vilket ställer högre krav på arbetsgivaren att bevisa sin uppfattning. Även om arbetsgivare och anställd är överens kan man inte avtala eller bli överens om …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

Konkurserna ökar – vad tänka på?

Antalet konkurser var 2023 det hösta sedan finanskrisen på 90-talet och trots att våren nu är här syns ingen ljusning. Det ligger många riskfaktorer bakom den ökade konkursvågen enligt UC. Den ekonomiska brottsligheten är en. Lali Fjellström, Branschansvarig Redovisning vid Srf konsulterna berättar vad du som företagare ska tänka på för att undvika ekonomiska svårigheter och …

Läs mer

Publicerat 15 maj 2024

En guide: E-faktura eller PDF-faktura – vad ska du välja och hur kommer du igång

I takt med att allt fler affärsprocesser digitaliseras, blir frågan om hur fakturering ska ske allt mer aktuell. För många innebär detta ett vägval mellan PDF-faktura och e-faktura. Vad är egentligen skillnaden och varför är det så få som byter till e-faktura trots fördelarna? Vi guidar dig genom fakturadjungeln och ger praktiska tips för en smidig övergång. Många fördelar …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Så kan företagaren motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som bland annat innebär att företag används för att tvätta illegalt intjänade pengar. Victoria Müller, kvalitetsrådgivare på branschorganisationen Srf konsulterna, berättar hur företagaren tillsammans med sin redovisningskonsult kan motverka att företaget utnyttjas i kriminella syften. I en tid då organiserad brottslighet ökar och genomsyrar …

Läs mer

Publicerat 18 april 2024

Jens Nylander: ”Noggrannare leverantörskontroller kan förhindra ekonomisk brottslighet”

De kriminella blir allt mer raffinerade och allt fler företagare vittnar om att de utsätts för bedrägerier. I denna verklighet blir det allt viktigare för företagare att inte bara känna sin kund, utan att också ha koll på sina leverantörer. Tech-entreprenören Jens Nylander berättar hur noggrannare kontroller både kan spara tid och pengar, samt förhindra ekonomisk brottslighet. …

Läs mer

Gå till startsidan